شکاف در متن

وقتی متنی را کپی می‌کنید یا فایل جدیدی می‌سازید، گاهی فونت جایگزین (Fallback Font) بعضی نویسه‌های آن متن را در خودش ندارد.
در این حالت لیبره‌آفیس نمی‌تواند ابعاد فونت را به‌درستی محاسبه کند و نتیجتاً شکافی خالی بین حروف کلمه ایجاد می‌شود.

شکاف در متنحسین این باگ را در اینجا گزارش کرده است.

باگ خطِ زیر

چنانکه می‌دانید لیبره‌آفیس برای هم‌تراز کردن (Justify) پاراگراف‌ها از نویسهٔ تطویل استفاده می‌کند.
این نویسه خودش که دردسر است هیچ، باعث ایجاد دردسرهای جدید هم می‌شود!
و این بار خودش را در متن‌هایی که زیر آن خط کشیده شده است (Underline) نشان داده.
اگر پاراگرافی هم‌ترازشده را زیرخط‌دار کنید، درست پردازش نمی‌شود.
برای مثال خطِ زیر بیش از حد امتداد داده می‌شود و بیرون از متن می‌افتد یا قسمتی از متن زیرخط‌دار نمی‌شود.

باگ خطِ زیر
حسین با بررسی این مشکل در حالت‌های مختلف به این نتیجه رسیده که ریشهٔ این مشکل در نویسهٔ تطویل است.

این باگ در اینجا گزارش شده است.

@libreoffice_ir

باگ نیم‌فاصله

ظاهراً لیبره‌آفیس در برخی از اسنادی که فرمت آن‌ها DOCX است، گاهی نویسهٔ نیم‌فاصله را تشخیص نمی‌دهد و کلمات مرکب را به هم می‌چسباند.
برای مثال گاهی کلمهٔ می‌روم را میروم نمایش می‌دهد.
حتی اگر سند را به فرمت PDF هم تبدیل کنید، در آنجا هم نیم‌فاصله‌ها وجود ندارند.

نیم‌فاصلهبرای اطلاعات بیشتر دربارهٔ این باگ اینجا را ببینید.

حل شدن باگ ویرایش PDFهای فارسی

اگر یک PDF فارسی را با لیبره‌آفیس باز کرده باشید تا آن را ویرایش کنید، قطعاً متوجه شده‌اید که حروف فارسی به‌صورت معکوس درآمده‌اند، یعنی مثلاً کلمهٔ سلام به کلمهٔ ملاس تبدیل شده است!

معکوس شدن حروف کلمات فارسی

این یک باگ قدیمی است که ۶ سال پیش یک کاربر فارسی‌زبان آن را در اینجا گزارش کرده است.
این اِشکال خوشبختانه بعد از این همه سال برطرف شده است و در نسخهٔ ۷.۵ دیگر شاهدش نخواهیم بود.

باز هم باگ خط تیره!

این خط تیرهٔ لعنتی دست از سرِ ما برنمی‌دارد و این بار خودش را داخل Text Box نشان داده است!
اگر در فایلی که فرمت آن DOC است، متنی فارسی را در کادر متن هم‌تراز (Justify) کنید، باگ خط تیره باز هم خودش را نشان می‌دهد!

باگ خط تیرهحسین این اِشکال را در اینجا گزارش کرده است. امیدواریم تا قبل از انتشار نسخهٔ ۷.۵ این یکی هم حل شود.

باگ هم‌ترازی این بار در قلم‌های نستعلیق

گرچه باگ هم‌ترازی (Justify) کم‌وبیش در نسخهٔ ۷.۴ برطرف شده است، اما هنوز برخی مشکلات باقی است! برای مثال اگر از قلم‌های (فونت‌های) نستعلیق استفاده کنید، متن شما به‌درستی نمایش داده نمی‌شود و یک خط تیرهٔ افقی حروف زیبای نستعلیق را بدقواره خواهد کرد.

باگ هم‌ترازی

حسین این باگ را در اینجا گزارش کرده. این مشکل در نسخهٔ در حال توسعه (7.5) حل شده و در انتشار آتی در دسترس کاربران خواهد بود. با وجود این، هنوز چینش متن برای نستعلیق ایدئال نیست و گاهی فاصله‌های بسیار بزرگی در متن ایجاد می‌شود. اگر از این قلم‌ها استفاده می‌کنید، بد نیست که شما هم نگاهی به این گزارش بیندازید.