اشکالاتی در فهرست پستی لیبره‌آفیس

دوستان، در فهرست پستی یا Mailing List لیبره‌آفیس اشکالی وجود دارد که سبب می‌شود ایمیل‌های فرستاده‌شده به آن دریافت نشوند. ایمیل‌های فرستاده‌شده حتی در بخش بایگانی ایمیل‌ها هم نمایه یا Index نمی‌شوند!

در حال بررسی راهِ حل این مشکل هستیم.