اولویت‌های جدید ترجمه

با ترجمۀ بخش‌های مهم لیبره آفیس، تقریباً ۵۰% درصد واژه‌های موجود در این نرم‌افزار به فارسی برگردانده شده است. اما هنوز یک بخش پراستفاده یعنی «صفحه گسترده» به طور کامل ترجمه نشده که از اهمیت زیادی هم برخوردار می‌باشد. این بخش، در پوتل با نام ماژول SC قابل مشاهده بوده و تقریباً شامل ۶۰۰۰ کلمۀ ترجمه نشده است.
اولویت فعلی ترجمۀ لیبره آفیس، ترجمۀ این بخش است. برای ترجمه، از پیوند زیر استفاده کنید:

SC
https://translations.documentfoundation.org/fa/libo34x_ui/sc/source/ui/src.po/translate/?unitstates=untranslated

علاوه بر این، می‌توانید در ترجمۀ بخش‌هائی که تعداد کمی رشتۀ ترجمه نشده دارند، کمک کنید. به طور خاص، ۳ بخش زیر مهم هستند:

Crashrep
https://translations.documentfoundation.org/fa/libo34x_ui/crashrep/translate.html?unitstates=untranslated

(این بخش کامل شد)

Report Design
https://translations.documentfoundation.org/fa/libo34x_ui/reportdesign/translate.html?unitstates=untranslated

(این بخش کامل شد)

Chart 2
https://translations.documentfoundation.org/fa/libo34x_ui/chart2/translate.html?unitstates=untranslated

(این بخش کامل شد)

پی‌نوشت: هر ۳ بخش بالا به همراه چند قسمت دیگر، با همت و لطف دوستان ترجمه و بازبینی شد. از زحمات همۀ دوستان سپاس‌گزاریم. الویت اصلی، هنوز همان SC است که باید به طور کامل ترجمه شود.

ترجمه دو بخش مهم از لیبره‌آفیس

سلام.
برای تکمیل این دو بخش مهم لیبره‌آفیس یعنی ارایه (ماژول sd) و کدنویسی بیسیک (ماژول basic) به کمک شما نیاز داریم. کمتر از ۱۰۰۰ کلمه برای ترجمه باقی است و می‌توان در مدت کوتاهی آن را به انجام رساند.

لینک دو بخش:

sd
https://translations.documentfoundation.org/fa/libo34x_ui/sd/translate.html?unitstates=fuzzy,untranslated

basic
https://translations.documentfoundation.org/fa/libo34x_ui/basic/translate.html?unitstates=fuzzy,untranslated

پی‌نوشت: دو بخش بالا، با همت و لطف دوستان، ترجمه شدند. از زحمات دوستان سپاس‌گزاریم…