وب سایت فارسی

سرگرم کار بر روی وب سایت فارسی لیبره آفیس و حل مشکلات آن هستیم. تصویر زیر نشان می‌دهد که صفحۀ دانلود نرم‌افزار پس از تصحیح CSS به چه شکلی درمی‌آید. البته پس از این تصحیح نیز باید تغییرات دیگری صورت بگیرد. به طور مثال، بعضی از قسمت‌ها مانند نوشتۀ زیر صفحه کاملاً انگلیسی است که باید قابل ترجمه شده و سپس ترجمۀ فارسی به آن اضافه شود. به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://fa.libreoffice.org/download

ضمناً ترجمۀ فارسی وب سایت تکمیل شده است:

https://translations.documentfoundation.org/fa/website/